BAZAR

 Bazarové zboží

BRANKÁŘ

 Brankařské nože

 Brankařské sety

 Brankařské betony

 Brankařské masky

 Brankařské vesty

 Brankařské kalhoty

 Brankařské lapačky

 Brankařské vyrážečky

 Brankařské doplňky

 Brankařské hokejky

 Brankařské brusle

 Brankařské tašky

DÁRKOVÉ POUKÁZKY

 Soutěže o ceny

 Dárková poukázka

FLORBAL

 Florbalové dresy

 Florbalové branky

 Florbalové míčky

 Florbalové rukavice

 Omotávky, čepele

 Florbalové hokejky

 Florbalové kalhoty

 Florbalové tašky

HOKEJBAL

 Hokejbal

HRÁČ

 Rukavice

 Helmy

 Hokejky

 Kalhoty

 Holeně

 Nárameníky

 Lokty

 Plexi a mřížky

 Shafty

 Sety chráničů

 Brusle

 Dresy, štulpny

 Čepele, blady

 Nože, holdery, šroubky

 Tašky

 Suspenzory, Ribana, Šle

 Doplňky

IN-LINE

 Kolečkové brusle

 Hole na inline

 Rukavice na inline hokej

 Tašky na inline hokej

 In-Line chrániče

 Kolečka na brusle

 Ložiska a náhradní díly

 Skateboardy a příslušenství

 In-Line doplňky, podvozky

 Helmy na fitness

 Koloběžky a příslušenství

 In-Line kalhoty,girdle,trika

KRASO,ROZTAHOVACÍ BRUSLE

 Krasobrusle, dětské roztahovac

ROZHODČÍ

 Doplňky pro rozhodčí

SERVIS

 Servisní práce

SERVISNÍ POTŘEBY

 Lepící sada

 Náhradní díly, přezky

 Servisní pomůcky

 Brousky na nože bruslí

 Brusné kotouče a diamanty

TEXTIL

 Fan Shop HC Děčín

 Polokošile, tepláky a ostatní

 Dresy NHL

 Boty, kopačky, sálovky

 Kšiltovky, čepice, šály

 Mikiny

 Soupravy

 Trička

 Bundy

TRENÉR

 Trenérské tabule

 DVD, KNIHY

 Puky, Míčky

 Tréninkové pomůcky

 Branky a sítěVšeobecné obchodní podmínky A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

soubory ke stažení:

Všeobecné obchodní podmínky vop.pdf
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy odstoupeni_od_smlouvy.pdf


1.              Úvodní ustanovení

1.1.        Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vymezují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese  www.hockeyland.cz (dále též jen „e-shop“).

1.2.        Prodávající je právnická osoba HOCKEYLAND, s.r.o., sídlem V Křovinách 443/1, Olomouc – Povel, PSČ 779 00, IČ 27832147, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43104.

1.3.        Kupujícím, na nějž se vztahují tyto obchodní podmínky, je spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.4.        Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

 

2.              Kupní smlouva

2.1.        Webové rozhraní e-shopu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2.        Webové rozhraní e-shopu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky

2.3.        Ve webovém rozhraní e-shopu vytvoří kupující objednávku.

2.4.        Objednávka obsahuje informace o:

·      objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

·      způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o vybraném způsobu doručení objednávaného zboží

·      informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

2.5.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6.        Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.7.        Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím v případě, kdy se zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

2.8.        Kupní smlouva  mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.9.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.              Cena zboží a platební podmínky 

3.1.        Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

·      v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Pavlovická 41, Olomouc, PSČ 773 00

·      dobírkou v hotovosti nebo platební kartou v místě určeném kupujícím v objednávce;

·      bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího vedený u ČS a.s.,

 č. ú.5067176329/0800 (dále jen „účet prodávajícího“);

3.2.        Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to podle volby kupujícího učiněné v objednávce.

3.3.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4.        Zboží bude doručováno prostřednictvím zásilkové služby GLS. Poštovné je zcela hrazeno odesílatelem u každého nákupu nad 5 000 Kč doručovaného na adresu v České republice. Pokud hodnota nákupu nedosáhne 5 000 Kč, je účtováno poštovné v České republice v následující výši:

·      objednávka zboží v hodnotě 0 – 2 500 Kč = poštovné 130 Kč vč. DPH

·      objednávka zboží v hodnotě 2 501 – 5 000 Kč = poštovné 110 Kč vč. DPH

·      objednávka zboží v hodnotě 5 001 Kč a více = poštovné je zcela hrazeno odesílatelem.

Poštovné při nákupu doručovaném na adresu ve Slovenské republice činí 300 Kč vč. DPH.

3.5.        Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.8. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.6.        V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.7.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby ( číslo faktury vydané ). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.8.        Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.9.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.10.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, případně originál faktury bude přiložen ke zboží.

4.              Odstoupení od smlouvy

4.1.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je připojen na konci těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

4.2.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.3.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1. obchodních podmínek vrátí prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

4.5.        Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6.        V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.              Přeprava a dodání zboží

5.1.        Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

·      osobní odběr;

·      doručení smluvní přepravní firmou GLS;

5.2.        V případě osobního odběru si kupující vyzvedne zboží v provozovně/prodejně prodávajícího na adrese Pavlovická 41, Olomouc, 773 00

5.3.        V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4.        Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.5.        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6.        Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.7.        Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce.

 

6.              Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

6.1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

6.2.        Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí:

·      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

·      se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

·      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

·      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

·      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.        Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat:

·      odstranění vady 

·      dodání nové věci, nebo součásti bez vad, pokud je to v možnostech prodávajícího

·      přiměřenou slevu

·      odstoupení od kupní smlouvy

6.4.        Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.5.        Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.6.        Kupující je povinen oznámit vadu a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

6.7.        Po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne pověřený zaměstnanec o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodávající vystavit kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího.

6.8.        Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 

7.              Ostatní ustanovení 

7.1.        Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.        Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.        K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4.        Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.              OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.        Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.        Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo   (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3.        Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4.        Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5.        Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6.        Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7.        Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8.        V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

·      požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

·      požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9.        Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.              Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1.        Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2.        Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.          Doručování

10.1.     Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11.          Závěrečná ustanovení

11.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5.     Kontaktní údaje prodávajícího:

·      adresa pro doručování:  Pavlovická 41, Olomouc 773 00

·      adresa elektronické pošty:  hockeyland@hockeyland.cz

·      telefon: 585152006


 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

 

HOCKEYLAND, s.r.o.

V Křovinách 443/1, Olomouc, Povel, 779 00

IČ 27832147

hockeyland@hockeyland.cz

 

 

 

 

 

Oznamuji /oznamujeme*), že tímto odstupuji/odstupujeme *) od smlouvy o nákupu tohoto zboží

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Číslo daňového dokladu              ________________________________________________________

Datum objednání                           ________________________________________________________

Datum obdržení                              ________________________________________________________

Jméno a příjmení kupujícího      ________________________________________________________ 

Adresa kupujícího                          ________________________________________________________

 

 

Datum __________________                                               Podpis kupujícího ______________________

 

 

*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Cena nákupu:  
0 Kč
Novinky Výprodej zboží Balíčky Košík Objednávka Aktuální nabídka right_menu_podklad


© copyright 2020 NET service solution, s.r.o. - all rights reserved